برگزاری مسابقه دوستانه بین تیمهای منتخب صحنه و پتروشیمی کرمانشاه

مسابقه دوستانه بسکتبال بین تیمهای منتخب صحنه و پتروشیمی کرمانشاه در تاریخ31/04/1395 کرمانشاه برگزار شد که در نهیت تیم منتخب صحنه با 4 امتیاز تفاوت به پیروزی دست یافت  . این مسابقه که در سالن تختی کرمانشاه برگزار گردید با یک دقیقه سکوت به پاس درگذشت مادر جناب آقای صیاد رئیس محترم هیئت بسکتبال استان کرمانشاه آغاز گردید. 
برگزاری مسابقه دوستانه بین تیمهای منتخب صحنه و پتروشیمی کرمانشاهبرگزاری مسابقه دوستانه بین تیمهای منتخب صحنه و پتروشیمی کرمانشاه
برگزاری مسابقه دوستانه بین تیمهای منتخب صحنه و پتروشیمی کرمانشاه
برگزاری مسابقه دوستانه بین تیمهای منتخب صحنه و پتروشیمی کرمانشاه

ادامه خبر